HOME

Home_logo_naam

Privacy, Gezondheidsrecht & Aanverwante Rechtsgebieden

“Voorkomen is beter dan genezen”

 Door tijdig juridisch advies in te winnen kunt u duidelijkheid  verkrijgen over uw
rechten en plichten en vaak (escalatie van) conflictsituaties
dan wel andere ongewenste  gevolgen voorkomen.

Voor Wie?

⊕  Solistische hulpverleners en zorgaanbieders (WMO,  WLZ en Jeugdwet) en ziekenhuizen
⊕ 
Cliënten- en ondernemingsraden
⊕ 
Particulieren
⊕ 
Mentoren, curatoren en bewindvoerders
die de belangen behartigen van kwetsbare meerderjarigen

Diensten?

Onder andere:

het privacyrecht
   het gebruik van informatietechnologie (IT) in de zorg,
  het gezondheidsrecht en
  ⊕  aanverwante rechtsgebieden zoals
de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet 2015, de Wet langdurige zorg en
de uitvoering van de beschermingsmaatregelen
curatele, mentorschap en bewindvoering.

Juridisch Advies  |  TrainingenMediation

GrijsArrowDown_zonder_lijn

 Juridisch Advies

Over onder andere:

  • De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens AVG en sectorspecifieke wetgeving zoals de Wmo, Wlz, de Jeugdwet en de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo);
  • De uitvoering van onder andere de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg,  de Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015);
  • De wet en regelgeving betreffende het gebruik van IT in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld software als een medisch hulpmiddel en domotica;
  • Gebruik van sociale media op het werk;
  • Bring your own device (BOYD);
  • Juridische vragen betreffende de bevoegdheden en verplichtingen van curators, mentors en bewindvoerders (de Wet curatele, de Wet mentorschap en de Wet bewindvoering) én de samenwerking van curators en mentors met zorgverleners
  • Cliënten/patiëntenrechten zoals het klachtrecht en cliëntenraden;
  • Het opstellen/checken van o.a. algemene voorwaarden, behandelings-/zorgovereenkomsten, disclaimers, privacyverklaringen, privacybeleid,  verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht (dienstverleningsovereenkomsten).

 GrijsArrowDown_zonder_lijn

Trainingen

In Company Trainingen

Heeft u een opmaat gemaakte training voor uw organisatie of bedrijf nodig?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Trainingen Bewindvoering, Curatele & Mentorschap 2024

Wilt u als professionele curator of mentor beginnen?
Of bent u reeds een professionele curator, bewindvoerder of mentor?
Dan zult u weten dat – per 1 januari 2014  ingevolge artikel 3 lid 2, 3, 4 en 5 van het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren – van zowel een bewindvoerder, curator en mentor als degene door wie deze zijn of haar taken uitvoert,  verwacht wordt om jaarlijks aan tenminste één bijscholingsactiviteit (dagdeel) deel te nemen.

Indien u lid bent van een branchevereniging,
raadpleeg dan het reglement van uw branchevereniging betreffende de eisen, die gesteld worden aan het aantal bijscholingsuren die u per jaar behoort te volgen.

TRAINING DATUM INVESTERING
2024
Beslissen over toepassen dwangmaatregelen – ethische & juridische afwegingen 2024  12 juni 2024
(9.30 – 16.30)
  €425 (excl. 21% BTW)
Beslissen over toepassen dwangmaatregelen – ethische & juridische afwegingen 2024 9 oktober 2024
(9.30 – 16.30)
€425 (excl. 21% BTW) 

> INSCHRIJFFORMULIER TRAININGEN 2024

GrijsArrowDown_zonder_lijn

Mediation

ADK Juridisch Advies & Mediation treedt op als mediator in geschillen in de hulpverlening. Hierbij kunt u denken aan geschillen tussen bijvoorbeeld cliënten/patiënten en hulpverleners.  Verder lezen …

GrijsArrowDown_zonder_lijn

Over ADK

ADK Juridisch Advies & Mediation is opgericht door mr. Anna Marie de Klerk, MA (Klinische Psychologie). Als psycholoog en jurist heeft zij meer dan 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Daarnaast is zij ook opgeleid tot systeemarchitect en softwareprogrammeur. Zo heeft u een jurist die de taal en het kennisdomein van hulpverleners en IT’ers  begrijpt en kan doorgronden.

GrijsArrowDown_zonder_lijn

Contact

BEZOEKADRES
Zuiderplein 39
8911 AP Leeuwarden

TELEFOON
06 255 65115

EMAIL
info@ADKJuridischAdvies.nl

BEDRIJFSINFORMATIE
KvK-nummer: 63192144
BTW-nummer: NL002454540B90