TRAININGEN

TRAININGEN

In Company Trainingen

Heeft u een opmaat gemaakte training voor uw organisatie of bedrijf nodig?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Trainingen Bewindvoering, Curatele & Mentorschap 2022

Wilt u als professionele curator of mentor beginnen?
Of bent u reeds een professionele curator, bewindvoerder of mentor?

Dan zult u weten dat – per 1 januari 2014  ingevolge artikel 3 lid 2, 3, 4 en 5 van het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren – van zowel een bewindvoerder, curator en mentor als degene door wie deze zijn of haar taken uitvoert,  verwacht wordt om jaarlijks aan tenminste één bijscholingsactiviteit deel te nemen.

Indien u lid bent van een branchevereniging, zoals de BPBI, NBPB of NBPM,
raadpleeg dan het reglement van uw branchevereniging betreffende
het aantal bijscholingsuren dat u per jaar behoort te volgen.

TRAINING DATUM INVESTERING
2022
Oplossingsgerichte gespreksvoering: het bevorderen van zelfredzaamheid 19 mei 2022
(9.30 – 16.30)
€ 385 (excl. 21% BTW)
Beslissen over het toepassen van dwangmaatregelen: ethische & juridische afwegingen 16 juni 2022
(9.30 – 16.30)
  € 385 (excl. 21% BTW) 
Wils(on)bekwaamheid in de zorg: actualiteiten rechtspraak & wetgeving 22 juni 2022
(13.00 – 17.15)
  € 265 (excl. 21% BTW)
Actualiteiten privacy in het sociaal domein en de zorg: rechten en plichten cliënt en bevoegdheden mentor en curator
 29 juni 2022
(9.30 – 16.30)
€ 385 (excl. 21% BTW)
Wlz & Wmo 2015: actualiteiten rechtspraak en wetgeving 7 september 2022
(9.30 – 16.30)
€ 385 (excl. 21% BTW)

> INSCHRIJFFORMULIER TRAININGEN 2022

GrijsArrowDown_zonder_lijn

Juridisch Advies Mediation