DIENSTEN

Diensten

Wij zijn gespecialiseerd in de juridische aspecten betreffende het privacyrecht, het gebruik van informatietechnologie (IT) in de gezondheidszorg, het gezondheidsrecht en aanverwante rechtsgebieden zoals het sociaal domein (WMO), de Wet landurige zorg (WLZ), de Jeugdwet en de meerderjarige beschermingsmaatregelen curatele, mentorschap en bewindvoering.

Juridisch AdviesTrainingenMediation