PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

file_pdfPrivacyverklaring

ADK Juridisch Advies & Mediation hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van onze cliënten en websitebezoekers. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligt. Hiertoe houdt ADK Juridisch Advies & Mediation zich aan de eisen die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ADK Juridisch Advies & Mediation verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht betreffende juridische  dienstverlening en mediation; en
  • Het onderhouden en beheren van relaties met cliënten en websitebezoekers.

Gegevensverstrekking aan derden

ADK Juridisch Advies & Mediation verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw schriftelijke toestemming. Dit is alleen anders als wij dit verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak dan wel als dit noodzakelijk is voor het voeren van een gerechtelijke procedure of als het noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen u en ons.

Gebruik van Cookies

De website van ADK Juridisch Advies & Mediation maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden uitlezen.

● Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor de goede functionering van onze website of omdat de gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet kan functioneren.
● Analystische cookies: deze cookies worden gebruikt om inzicht te geven in de kwaliteit of effectiviteit van onze website.

Bovenstaande cookies houden geen of slechts weinig gevolgen voor uw privacy in. Op grond van de wetgeving hoeft u voor het gebruik hiervan dan ook geen toestemming te verlenen.

Bewaartermijn

ADK Juridisch Advies & Mediation bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doeleinden waarvoor deze verzameld en verwerkt zijn.

Inzage, correctie en recht op verzet

Op schriftelijk verzoek heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u uw schriftelijke verzoek sturen aan:

ADK Juridisch Advies & Mediation
Zuiderplein 39
8911 AP Leeuwarden

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ADK Juridisch Advies & Mediation gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Versie 1 mei 2015