DISCLAIMER

DISCLAIMER

Download file_pdf

Informatie

De door ADK Juridisch Advies & Mediation op deze website aangeboden informatie is een vorm van dienstverlening aan u. Deze informatie is geen juridisch advies. Hoewel wij de grootste zorg en aandacht besteden aan de samenstelling van de informatie op deze website, kunnen wij niet waarborgen dat deze altijd volledig, juist of actueel is. Daarnaast behoudt ADK Juridisch Advies & Mediation zich het recht voor om de inhoud aan te passen of te verwijderen, zonder dat wij dit vooraf aan u meedelen.

Geen aansprakelijkheid

ADK Juridisch Advies & Mediation is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die u oploopt als gevolg van de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie op de website of technische storingen tijdens het gebruik hiervan.

Auteursrechten

Op de gepubliceerde foto’s, grafische voorstellingen en informatie op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, deze rechten liggen bij ADK Juridisch Advies & Mediation en haar licentiegevers. In sommige gevallen is de gepubliceerde informatie op de website te gebruiken onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands. In de gevallen waar laatstgenoemde het geval is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

E-mails

Wanneer u via e-mail informatie zonder encryptie verzendt aan ADK Juridisch Advies & Mediation, accepteert u het risico dat deze informatie door derden kan worden onderschept. Uiteraard behandelt ADK Juridisch Advies & Mediation uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. U kunt hier meer over lezen in onze Privacyverklaring.

Hyperlinks

De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat ADK Juridisch Advies & Mediation de inhoud daarvan sponsort, onderschrijft of garant staat voor de juistheid of volledigheid van de aldaar verschafte informatie.

Versie januari 2020